Vooruit met de Geit

Vooruit met de Geit

Onze geitenhouder Alexander van der Schans, de broer van Ernst de zuivelbereider, neemt deel aan het project ‘Vooruit met de geit’. Doel van dit project is de duurzaamheid van de geitenhouderij te verbeteren. In het kader van dit project kiest Alexander voor dierenwelzijn als belangrijkste speerpunt. Hiervoor heeft Alexander zich 3 doelen gesteld:
- Geiten naar buiten
- Dierplezier (met behulp van klimtoestellen ed.)
- Geiten in ’t groen

Op dit moment kunnen 20 tot 25% van zijn geiten gebruik maken van een speciaal ingericht groen buitenverblijf, voorzien van klimtoestellen. Alexander wil in 2014 buitenverblijven voor al zijn geiten beschikbaar maken. Maar eerst gaat onze geitenhouder nog wat meer experimenteren, hoe het ideale buitenverblijf er uit moet zien. Geiten gaan namelijk graag op onderzoek uit en knabbelen aan alles wat los en vast zit. Ook zijn geiten erg kieskeurig. Op onze website houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Project ‘Vooruit met de geit’
De geitenhouderijen staan voor grote uitdagingen. De problemen met de Q-koorts, de rentabiliteit van de bedrijven, de maatschappelijke zorgen en de algemene trend in de veehouderij maken het helder: de geitenhouderij moet vooruit, het moet anders en het moet duurzamer om een gezonde, renderende en gewaardeerde toekomst van de sector te waarborgen. En zorgvuldige veehouderij, daar moet het naar toe. Niet meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Kortom, Vooruit met de Geit!

Wageningen UR heeft de Nederlandse geitenhouderij onderzocht en in samenwerking met de sector en ketenpartijen zeven uitdagingen voor de toekomst van de geitenhouderij vastgesteld, deze zijn nauw verbonden met de toekomstvisie voor de geitenhouderij van LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie).
De zorgvuldige geitenhouderij:
…wordt gewaardeerd door de samenleving;
…levert lekkere, veilige, gezonde en gewaardeerde producten met een eigen verhaal;
…is economisch levensvatbaar;
...is veilig voor haar omgeving;
…produceert geitenlamsvlees op een duurzame en rendabele wijze voor een markt
     die daarom vraagt;
…heeft een minimale milieu impact;
…stelt het dier centraal en waarborgt een goed dierenwelzijn.